Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai Chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: Thứ 4 , 05/06/2024 11:14 .
Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-BNV ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, từ ngày 27-30/5//2024, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 cho khoảng 450 chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đến tham dự và phát biểu khai mạc.


Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng phát biểu khai mạc
Phát biểu tại Chương trình, Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng chia sẻ bức tranh phong phú đa dạng của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, kiện toàn thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo nói chung và đồng bào tôn giáo nói riêng được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Với tinh thần đó, ngày 29/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-CP.


TS. Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Tại lớp phổ biến, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ và các báo cáo viên thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.Chương trình có 02 lớp phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 01 lớp dành cho đại biểu Công giáo; 01 lớp dành cho đại biểu của Phật giáo, các tôn giáo khác và đại diện của các cơ sở tín ngưỡng. Đây là dịp để các đại biểu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trao đổi các vấn đề vướng mắc trong quá trình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại địa phương theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thắm Em

Các tin bài, hình ảnh, thư từ muốn đăng lên Website: chuathien.vn xin gửi vào địa chỉ: chuathien2014.@gmail.com
Ý kiến của bạn 0
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài và điền đầy đủ thông tin. Bình luận của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất

Đăng ký học

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Số lượngTỷ lệ
242( 26 %)
59( 6 %)
23( 2 %)
36( 4 %)
572( 61 %)
Số người tham gia bình chọn: 932
Lần bình chọn đầu tiên: Thứ 5 , 18/04/2013 17:12
Lần bình chọn sau cùng: Thứ 4 , 03/01/2024 21:37

Tin liên quan