Học viện PGVN Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ Phật học cấp cơ sở & đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ năm 2023.

Ngày đăng: Thứ 4 , 27/12/2023 09:14 .
Chủ trì Hội đồng Khoa học có nhị vị Hòa thượng: HT.TS Thích Thanh Đạt – Chủ tịch Hội đồng KHHV; HT.TS Thích Thanh Quyết – Viện trưởng Học viện PGVN Hà Nội.
Cùng tham dự có quý Giáo sư Hội đồng Khoa học: GS. Lương Gia Tĩnh – Phó Viện trưởng Học viện; TS. Phạm Quỳnh – Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục – Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học Học viện; PGS.TS Nguyễn Tài Đông – Viện trưởng Viện Triết học (Viện Hàn lâm KHXHViệt Nam); PGS.TS  Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn lâm KHXHViệt Nam); TS. Lê Tâm Đắc, Viện nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Ninh Thị Sinh, Phó trưởng Khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Chương trình làm việc buổi sáng, Hội đồng lần lượt nhận xét, đánh giá đề tài cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trương Thanh Hải (Thích Minh Nghĩa) với đề tài: “Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam kỳ Việt Nam (1920 – 1945)”; nghiên cứu sinh Trần Quốc Huy (Thích Thanh Huy), đề tài: “Tư tưởng thiền phái Tào Động ở Việt Nam”.
Từ những chia sẻ thực tế, xác đáng với nội dung, tư tưởng và định hướng nghiên cứu cho học viên, chư Tôn đức, quý Giáo Sư Hội đồng đã đồng ý thống nhất thông qua buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở của học viên.

Ban TT Học viện PGVN HN

Các tin bài, hình ảnh, thư từ muốn đăng lên Website: chuathien.vn xin gửi vào địa chỉ: chuathien2014.@gmail.com
Ý kiến của bạn 0
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài và điền đầy đủ thông tin. Bình luận của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất

Đăng ký học

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Số lượngTỷ lệ
242( 26 %)
59( 6 %)
23( 2 %)
36( 4 %)
572( 61 %)
Số người tham gia bình chọn: 932
Lần bình chọn đầu tiên: Thứ 5 , 18/04/2013 17:12
Lần bình chọn sau cùng: Thứ 4 , 03/01/2024 21:37

Tin liên quan